گل سقفی دایره

گل های سقفی دایره سپاهان  در قالب های ۶۰ -۹۵-۱۲۰-۱۶۰سانتی در رنگ های سفید * طلایی * قهوه ای قابل سفارش می باشد. گل ها متر مربعی ۵کیلو و جایگزین عالی به جای گچبری سقف و کناف می باشد. نصب سریع و بدون کثیف کاری تنها در چند دقیقه در اماکن قدیم یا جدید ساخت.

۱۶۰ (۱۹) ۱۶۰ (۸) ۱۶۰ (۲۱)
۱۶۰ ۱۶۰ (۴) ۱۶۰ (۳)
۱۶۰ (۱۷) ۱۶۰ (۱۸) ۱۶۰ (۲۰)
۱۶۰ (۱۱) ۲۵۵۷۱۸۴_-۲۱۱۲۱۲ ۱۶۰ (۲۲)
۱۶۰ (۱۴) NNN (44) 20151025_160207
IMG_20180112_100457_514 IMG_20180130_234757_490 IMG_20180410_224630_586
IMG_20180112_100328_605 IMG_20180304_212545_070 IMG_20180410_224608_833
photo_2018-01-24_19-06-03 photo_2018-01-24_19-06-00 photo_2018-01-24_19-06-05
photo_2017-07-17_18-58-24 ۲ NNN (34)
dayere (2) photo_2017-09-25_16-52-45 photo_2017-07-22_11-59-15
۹۵ (۷) photo_2017-09-25_16-53-00 IMG_۲۰۱۸۰۷۲۳_۱۷۳۳۳۶_۸۹۱
photo_2017-09-25_16-53-09 ۹۵ (۵) photo_2017-09-25_16-52-28
     
۱۲۰ (۲) ۲۰۱۶۰۲۲۱_۰۶۵۵۰۹ photo_2017-07-25_12-52-03
     
     
۱۶۰m (3) ۱۶۰m (2) ۱۶۰m (5)
۱۶۰m (1) ۱۶۰m (4) DAYERE (2)
     
۲۰۱۶۰۱۲۰_۲۱۰۸۲۹ IMG-20151216-WA0008 img_20160529_134031
     
IMG-20160107-WA0000 dayere (2) dayere (1)
dayere (3) ۲۰۱۶۰۲۰۲_۰۰۱۶۰۶ ۲۰۱۶۰۷۲۸_۱۵۴۰۰۵
dayere-5 dayere-2 dayere-9
     
     
dayere-6 dayere-7 dayeree (2)
     
dayereeee-7 dayereeee-15 dayeree
dayereeee-10 dayereeee-12 dayere
dayereeee-19 dayereeee-16 dayereeee-14
dayereeee-21 dayereeee-11 dayereeee-20
     
dayereeeee dayereeee-23 dayereeee-4
dayereeee-1 dayereeee-22 dayereeee-13
dayeree (3) DAYERE (3) DAYERE (2)
dayeree (5) DAYERE (1) dayeree (1)
photo_2017-05-04_17-14-29 photo_2017-05-04_17-16-11 (2) photo_2017-05-04_17-14-01
  NNN (48)