گل سقفی دایره

گل های سقفی دایره سپاهان  در قالب های ۶۰ -۹۵-۱۲۰-۱۶۰سانتی در رنگ های سفید * طلایی * قهوه ای قابل سفارش می باشد. گل ها متر مربعی ۵کیلو و جایگزین عالی به جای گچبری سقف و کناف می باشد. نصب سریع و بدون کثیف کاری تنها در چند دقیقه در اماکن قدیم یا جدید ساخت.

۱۶۰ (۱۹) ۱۶۰ (۸) ۱۶۰ (۲۱)
۱۶۰ ۱۶۰ (۴) ۱۶۰ (۳)
۱۶۰ (۱۷) ۱۶۰ (۱۸) ۱۶۰ (۲۰)
۱۶۰ (۱۱) ۱۶۰ (۱۲) ۱۶۰ (۲۲)
۱۶۰ (۱۴) ۱۶۰ (۱۵) 20151025_160207
     
     
     
photo_2017-07-17_18-58-24 photo_2017-06-21_20-27-34 ۱۲۰ (۵)
dayere (2) photo_2017-09-25_16-52-45 photo_2017-07-22_11-59-15
۹۵ (۷) photo_2017-09-25_16-53-00 ۹۵ (۸)
photo_2017-09-25_16-53-09 ۹۵ (۵) photo_2017-09-25_16-52-28
     
۱۲۰ (۲) ۱۲۰ (۱) ۵۰ (۲)
photo_2017-07-25_12-52-03 ۲۰۱۶۰۲۲۱_۰۶۵۵۰۹ ۵۰ (۱)
     
۱۶۰m (3) ۱۶۰m (2) ۱۶۰m (5)
۱۶۰m (1) ۱۶۰m (4) ۱۶۰ (۷)
DAYERE (4) AABZAR (4) DAYERE (2)
IMG-20151221-WA0004 IMG-20160112-WA0004 IMG-20151216-WA0008
۲۰۱۶۰۱۲۰_۲۱۰۸۲۹ IMG-20160110-WA0001 ۲۰۱۶۰۱۲۰_۱۷۰۲۱۴
IMG-20160107-WA0000 dayere (2) img_20160529_134031
dayere (3) ۲۰۱۶۰۱۱۸_۱۳۰۳۱۱ dayere (1)
۹۵ (۱) ۲۰۱۶۰۳۱۰_۰۰۵۱۱۷ ۲۰۱۶۰۲۰۲_۰۰۱۶۰۶
dayre dayere (1) ۲۰۱۶۰۷۲۸_۱۵۴۰۰۵
dayere-5 dayeree-1 dayere-9
dayere-3 dayere-2 dayere-1
dayere-6 dayere-7 dayereeee-3
dayereeee-7 dayeree dayeree (2)
dayereeee-10 dayereeee-15 dayere
dayereeee-19 dayereeee-12 dayereeee-14
dayereeee-21 dayereeee-18 dayereeee-16
dayereeee-11 dayereeee-17 dayereeee-20
dayereeeee dayereeee-23 dayereeee-4
dayereeee-1 dayereeee-22 dayereeee-13
dayeree (3) DAYERE (3) DAYERE (2)
dayeree (5) DAYERE (1) dayeree (1)
photo_2017-05-04_17-14-29 photo_2017-05-04_17-16-11 (2) photo_2017-05-04_17-14-01