ابزار ساده

 ابزار حاشیه سقف جایگزین گچبری
ابزار UPVC سپاهان سقف با عرض ۵سانت تا ۱۳ سانت
ابزار قابل کار در منازل جدید یا از قبل ساخته شده و همچنین دفاترها و ویلاها، سبک و مهندسی و با تنوع رنگ بالا و ماندگاری رنگ در دراز مدت

IMG_20180626_201201_431 IMG_1531 IMG-20150418-WA0000
IMG_20180125_092058_881 NNN (39) NNN (41)
۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۳۱۰۵۸ photo_2018-04-11_00-29-20 photo_2018-04-15_11-06-10
bf6e3699d7beb0d7da5275c78e1c1e27c534e4d31f155a6b07dc413ffdc19f57 IMG_20171006_221734 photo_2018-04-07_19-49-42
     
     
IMG_20180408_140150_275 IMG_20171004_102215 IMG_20171028_214359
     
IMG_20171119_231625 IMG-20150801-WA0014 IMG-20150730-WA0034
IMG_20171119_231622 ۲۰۱۵۰۸۲۲_۱۵۱۱۵۰ IMG-20150726-WA0021
IMG_20180623_001454 IMG-20150724-WA0026 IMG_20180302_204236_469
IMG-20150726-WA0018 photo_2017-02-21_14-51-04 ۲۰۱۵۱۰۰۷_۲۱۳۲۰۳

 

photo_2018-01-29_12-49-55

IMG-20151025-WA0009 IMG-20150126-WA0007
IMG-20150205-WA0002 ۲۰۱۶۰۶۱۰_۱۶۲۱۱۴ IMG_20180613_092837
     
۲۰۱۵۱۰۰۷_۲۱۳۴۵۰ photo_2017-02-21_14-51-10 IMG-20150917-WA0011
۲۰۱۵۰۸۲۲_۱۵۱۰۱۸ IMG_1826 IMG-20150202-WA0009
     
IMG-20150202-WA0003 IMG-20150202-WA0005 IMG-20150128-WA0008
IMG-20150202-WA0001 IMG-20150226-WA0002 IMG-20150123-WA0050
۲۰۱۵۰۸۱۹_۱۳۲۲۴۹ IMG_0810 DAYERE (3)
IMG_0553 photo_2017-07-31_20-25-35 NNN (51)
AABZAR (2) photo_2017-07-30_23-23-33 IMG_20151209_064939
Photo018x IMG_20151209_064935 Photo007
photo_2016-01-05_04-40-12 photo_2016-01-05_04-40-18 photo_2016-01-05_04-40-22
     
     
۲۰۱۶۰۲۰۲_۰۰۱۴۱۲ IMG_20180913_120022 hhhh
۲۰۱۶۰۲۰۶_۲۱۱۸۵۹ ۲۰۱۶۰۲۰۶_۲۱۱۸۲۰ ۲۰۱۶۰۲۰۶_۲۱۲۰۰۶
abzar ۱ (۲) ۱ (۲۱)
IMG-20150917-WA0011 IMG-20150118-WA0011 IMG-20150118-WA0007
IMG-20150118-WA0010 ۲۰۱۶۰۳۱۶_۲۱۵۹۰۹ ۱ (۲۶)
۲۰۱۶۰۲۲۶_۱۴۴۳۴۴ ۲۰۱۶۰۲۲۶_۱۴۴۵۱۹ ۲۰۱۶۰۲۲۶_۱۴۴۳۵۵

IMG_20160304_115939

 

IMG_20160304_115937 IMG_20160304_115935
IMG-20160223-WA0012 ۲۰۱۶۰۳۱۲_۱۴۳۲۰۹ ۲۰۱۶۰۳۱۰_۱۵۱۰۱۷
abzarr (4) abzarr (7) abzarr (8)
abzarr (5) photo_2016-06-28_17-54-22 IMG_20180613_092715
     
photo_2016-08-06_09-57-41 ۲۰۱۶۰۷۲۸_۱۲۱۳۴۸ ۳۳۳-۲
abzarrr-1 abzar abzaar
abzarrr-3 abzarrr-6 abzarrr-2
abzarrr-4 dayere-10 abzarrr-5
abzarr-1 otubusi-15 ABZAR (11)
abzaar abzar-5 abzar-4
abzaar-1 abzaaar-6 abzaaar-5
abzaar-4 abzar-1 abzaar-5
photo_2017-03-05_17-56-23 abzaar-3 abzar
     
photo_2017-03-07_17-45-43 ABZAR (5) ABZAR (7)
ABZAR (9) photo_2017-07-15_14-50-18 ABZAR (4)
     
     
photo_2017-06-22_00-11-40 photo_2017-08-05_19-02-34 photo_2017-08-22_21-54-55
۲۰۱۷۱۱۲۳_۱۶۴۴۳۲ ۲۰۱۷۱۱۲۳_۱۶۴۳۵۷ ۲۰۱۷۱۱۲۳_۱۰۱۹۵۰
  IMG_20171208_185734 IMG_20171208_185736
  IMG_20171208_185739 IMG_20171208_185741