گل سقفی ستاره

گل های سقفی ستاره سپاهان  در قالب های تارا و مونتاژی و دوپله ۹۵-۱۴۰-۱۶۰سانتی در رنگ های

سفید * طلایی * قهوه ای قابل سفارش می باشد. گل ها متر مربعی ۵کیلو و جایگزین عالی به جای گچبری

سقف و کناف می باشد. نصب سریع و بدون کثیف کاری در چند دقیقه در اماکن قدیم یا جدید ساخت.

 

۲۰۱۵۰۸۰۸_۱۶۴۳۳۵ ۹ca961824576e7594c37408091efc6aa5cc0db3e31f53b8409ed7a8e4fcb24d4 ۲۰۱۵۰۹۰۶_۱۳۰۴۱۷
۲۰۱۵۰۹۰۷_۱۵۳۹۴۵ ۳ ۲۰۱۵۰۸۲۲_۱۵۱۱۵۰
IMG-20150930-WA0006 IMG-20150930-WA0013 IMG-20150930-WA0005
IMG_0744 ۱۱ IMG-20150201-WA0001
IMG_1012 (2) IMG_1832 IMG-20150208-WA0001
IMG_0920 IMG_0925 IMG_0747
IMG_0842 IMG_0917 ۲۲۲
۱۶ DSC_0246 ۲۰۱۵۱۱۰۷_۱۵۲۹۰۳
۲۰۱۵۱۰۰۴_۱۸۴۱۵۲ IMG-20150430-WA0023 adaf34f05a1fdd3887fd37ad97cd01e234823fe6bc1eb3ae3241ce91490340b9
Digital StillCamera ۲۰۱۵۰۹۰۶_۱۳۰۴۵۴ ۴c38049fd8f0059a0d733e354e550d43ebed81e02b29b93010efc3d1a41a3636
۷ ۲۰۱۵۰۸۱۹_۱۳۲۰۲۴ ۲۰۱۵۰۸۰۸_۱۶۴۲۵۹
۵۵۴۱۸ba9144f61b7b63ec446b5bf8e3a1dc2dd2b4b36434f88521e5c77699198 Screenshot_2015-09-01-22-20-20 ۹۲۰۵c0d32cefc7fb2078aa9aca82069b8cc7ea868fd2db4140d8df944cf94d27
d01a7a9e7cb52940beafc859edd554916c4d8c3417db9bf45d916172f3f2228c ۲۰ ۵
IMG-20150430-WA0026 SETARE (2) ۳de723b31e5e83eed598697e4498c3a28f1fbc5365e713d29d77c00b462f7361
star (2) SETARE (1) star (1)
IMG-20160227-WA0009 IMG-20160302-WA0030 ۲۰۱۶۰۳۱۰_۰۰۵۱۴۹
starr seetare-1 star (2)
seetare-2 ssetare ssetareee
setare-2 setare-1 setare-4
STAR starr (1) setare-3
starr (3) starr (4) starr (5)
  starr (2)