آینه

ساخت قاب آینه با ابزار سپاهان در ابعاد و رنگ های مختلف 

 

ayneh (1) ayneh (1) ayneh (2)
ayneh (10) ayneh (3) ayneh (11)
ayneh (7) ayneh (6) ayneh (8)
ayneh (3) ayneh (5) ayneh (9)
۲۰۱۵۱۲۲۴_۱۴۱۰۱۴ ayneh (4) ۲۰۱۶۰۳۱۰_۱۵۰۴۳۸
ayneh-8 aynehhh ayneh-9
ayneh-7 ayneh-6 ayneh-5
ayneh-4 ayneh-3 ayneh-2
ayyneh-4 ayneh-1 ayyneh-6
ayyneh-3 ayyneh-1 ayyneh-2
photo_2018-02-21_23-55-25 photo_2017-02-11_10-50-41 photo_2017-02-07_18-35-44
photo_2017-12-12_17-17-11 IMG_20190130_211332_102 photo_2017-12-12_17-16-37
  IMG_20190130_211332_081